· 2 days ago · Aug 19,2014 · 3,165 notes
via tsukise (source mrsgrumpygills)
· 2 days ago · Aug 19,2014 · 1,034 notes
via zeino (source benjandan)
· 2 days ago · Aug 19,2014 · 365 notes
via tsunderetendencies (source shoujo-moments)
· 2 days ago · Aug 19,2014 · 112 notes
via loli-lace-and-lacerations (source hothotmiso)
· 2 days ago · Aug 19,2014 · 89 notes
via loli-lace-and-lacerations (source fileth)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 2,045 notes
via titanium-petals (source kariyasu-deactivated20130921)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 2,862 notes
via horitsuba (source oumoi)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 9,221 notes
via kanorin (source zetsuubo)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 1,360 notes
via titanium-petals (source hisokan)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 611 notes
via free-heartscx (source ovadrive)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 621 notes
via neko-haru (source senpaistatus)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 132 notes
via estearisa (source i0990)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 951 notes
via moonlit-destiny (source mhnthis)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 3,515 notes
via tsunderetendencies (source yoursecretloveaffair)
· 3 days ago · Aug 18,2014 · 908 notes
via rabbitnoodle (source komarikishigami)